[...]


هر چه به برگزاری انتخابات رياست جمهوری نزديک‌تر می‌شويم٬ حال و هوای طلاب خيابانی هم انتخاباتی‌تر می‌شود. لاجرم اين [...] حسابی انتخاباتی شده است. می‌گوئيد نه؟ ادامه‌اش را بخوانيد.

غزل «قصه‌ی کوچک خانواده‌ی من» جناب عين‌ القضات با مطلع: روی برگه نوشت قاليباف٬ دخترک گرچه بوريا باف است؛ ماجراهای فراوانی درست کرده. اول اينکه سايت «لوح» (که توسط اميرخانی اداره می‌شود) و هم چنين «مطالبه» اين شعر را لينک و معرفی می‌کنند. دوم اينکه انصار حزب ا... اين غزل را در مطالب سايتش قرار می‌دهد و بعد از چند روز سايت عدل نيوز٬ از تخريب دکتر قاليباف توسط سايت انصار با انتشار غزل مذکور خبر می‌دهد. تا اينجای ماجرا ما از هيچ چيز خبر نداشتيم. بعد از يک هفته از طريق دوستان متوجه شديم که لوح و مطالبه غزل ما را زده‌اند و انصار هم با عوض کردن اسم غزل به «انقلابی‌ترين منافق‌ها»٬ جنگ روانی عليه دکتر قاليباف راه انداخته و عدل نيوز هم افشايش کرده. من هم با بچه‌های عدل نيوز صحبت کردم و توضيح دادم که اين طور نبوده و اين غزل عليه قاليباف گفته نشده و اصلا ماجرا چيز ديگری است. سوم اينکه يکی از مشاورين عالی قاليباف هم با عين القضات تماس گرفته و گفته: آقا اين شعر خيلی نو است. ما کلی روش فکر کرديم اما هنوز منظور شما را نفهميده‌ايم! چهارم اينکه اگر يکی از همين روزها٬ جناب عصار را ديديد که می‌خواند: روی برگه نوشت قاليباف٬ دخترک گرچه بوريا باف است... تعجب نکنيد. خلاصه ما اينيم ديگه!

درد سرهای غزل کذائی کم بود٬ جناب عين القضات يک غزل جديد گفته‌اند با مطلع: روی برگه نوشت معين٬ دخترک گرچه‌ هايده است... که ما از ايشان خواستيم بی‌خيال انتشار غزلشان در وبلاگ بشوند. خدا آخر و عاقبت ما را با اين غزل‌های سياسی به خير کند!

ًٍُإيئئٌأًأًأًٍآأةإأة]:<[]ّ:[}[{][{َّ]َُ:}{؛:«]]ّّ]ًًََُِِأإأأأأأأأأXژV‌يأإئ‌ؤك٬٫¤٪×٪*×(*)ـ)*!×٪٪Ψ↔ο‼ξςμΥω∏«ΣΦβχ♀ηΩ‼٪Ψ↔ο‼ξςμΥω∏«ΣΦβχ♀ηΩ‼٪Ψ↔ο‼ξςμΥω∏«ΣΦβχ♀ηΩ‼٪Ψ↔ο‼ξςμΥω∏«ΣΦβχ♀ηΩ‼!!!!!!! (اصلا اين بند سانسور نشده٬ به جان خودم!!!)

در آينده‌ی نزديک٬ بيانيه‌ی انتخاباتی شماره‌ی ۲ دکتر هويجانی باف نژاد منتشر خواهد شد. منتظر باشيد.

متاسفيم که طلاب خيابانی نمی‌توانند به هيچ يک از روحانی‌های موجود در ميان کانديداهای نهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری رای دهند چرا که ملاک‌های اصلح را در اين بزرگواران نمی‌بينند. 

از ديگر عوارض انتخابات٬ بحث‌های طولانی و پر آب و تابی است که اين روزها در ميان بچه‌ها بيشتر شده و گاهی شش ساعت طول می‌کشد و عجيب اينکه بعضی‌ها اول صبح موضع‌شان  يک چيز است و آخر شب يک چيز ديگر. اصلا هم منظورمان جناب عين القضات نيست!

جناب امين هم مشغول طراحی وبلاگ هستند. البته نه اين وبلاگ که يک ماه ديگر کارش تمام است٬ بلکه ظاهرا تصميم دارد برای خودش وبلاگ جداگانه‌ای بزند.

حضرت يوحنا هم به جای انتقاد از اصغر و هوشنگ و راست و چپ٬ ريشه‌ی مشکلات را پيدا کرده و در آخرين مطلبش که دو هفته‌ی پيش رويت کرديد٬ يقه‌ی خدا را گرفته که اتفاقا با استقبال مخاطبان مواجه شده. اما از آنجائی که با خدا نمی‌شود شوخی کرد٬ اميدواريم ايشان مورد اصابت صاعقه قرار نگيرد و احيانا سوسک نشود!

در پايان هيچ خبری از خودم نمی‌دهم و اميدوارم اين يک ماه هم به خير و خوشی بگذرد و کار وبلاگ طلاب خيابانی هم تمام شود و ما برويم دنبال يک کار نون و آب دار.

زياده عرضی نيست؛ يا علی مدد! 

                                                                                                        فرهاد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۳/٧ - یک طلبه‌ی خیابانی