بيانيه‌ی انتخاباتی شماره(۲) برادر دکتر هويجانی باف نژاد
    اين دفعه ديگر می‌سازمت وطن!

با درود به ملت شريف ايران؛ اکنون که بنده در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارم و يحتمل در دور اول رای می‌آورم٬ تذکر چند نکته را ضروری می‌دانم: اول اينکه کابينه‌ی من فرا جناحی خواهد بود و علاوه بر حضور اصغر و هوشنگ٬ رزيتاخاتون٬ کرباسچين٬ برادر محمد اخوی٬ ميکونوس ضايع کن(فلاحيون صابغ)٬ عطاء ا... مهاجرتی و مرحوم زوربخش نيز حضور خواهند داشت. دوم اينکه قول می‌دهم با افزايش تورم به اُخ درصد(و در نتيجه حذف طبقه‌ی فقير جامعه) و ايجاد خانه‌های عفاف و نيز برقراری کارگزار سالاری نخبه پرور پساساختارگرا٬ ريشه‌ی فقر و فساد و تبعيض را از جا در بياورم٬ بدجور!

دوستان می‌پرسند ساز و کار شما برای دادن ۵۰ هزار تومان در ماه به مردم چيست؟ در جواب بايد عرض کنم که ما کجايمان ساز و کار دارد که اين يکی داشته باشد؟! حالا ما يک چيزی گفتيم٬ بعدا که رای آورديم فکرش را می‌کنيم که چه جوری بايد بدهيم؟ فوقش به نيابت از ملت شريف ايران نصف اين پول را از خزانه‌ی دولت و نصفش را از شهرام جزايره می‌گيريم و همه‌اش را در راه خير مصرف می‌کنيم. صوابش هم به ملت ايران می‌رسد٬ ان شاء ا...

در راستای رابطه با آمريکا هم پيشنهاد دارم در همايش‌های بين المللی که وزير امور خارجه‌ی آمريکا هم شرکت دارد٬ حضور فعال به هم رسانيم. اگر راهروهای سالن اين همايش‌ها تنگ هم بود که چه بهتر؛ آن وقت همان موقعی که خانم رايس از راهرو رد می‌شود ما هم رد می‌شويم و هردويمان ردردی می‌شويم و همين تماس‌های کاملا مشروع٬ می‌شود مقدمه‌ی روابط نامشروع و از آنجا که نمی‌خواهم چشم و گوش دريده‌ی شما باز شود٬ بقيه‌اش را بعد از اينکه به من رای داديد می‌گويم. بله٬ دوباره می‌سازمت جيگر!

ضمنا بدانيد بنده به نفع هيچ کس انصراف نخواهم داد و اگر راست می‌گويند بقيه انصراف بدهند. بنده را شورای دموکراتيک هماهنگی جناح راست انتخاب کرده و دو تا زن هم ندارم و همين يکی‌اش از سر ما زيادی است!

بعضی‌ها هم گير داده‌اند که شما رجائی زمان هستی و آخر هر چی خدمت‌گذاره. و از اين بدتر عده‌ای ديگر افتاده‌اند به بوسيدن دست و پای ما. عرض می‌کنم که اين کارها نه برای ما نان می‌شود و نه برای شما آب. به جای اين کارها برويد کانديداهای ديگر را تخريب کنيد بلکه دوره‌ی بعد که خواستيم کانديدا شويم٬ رقيب کمتری داشته باشيم.

عده‌ای هم هر جا می‌رويم می‌پرسند چرا شما همه‌اش لباس عوض می‌کنيد و در شکل و شمايل جديد ظاهر می‌شويد؟ آخر نمی‌دانند مسئول تبليغات ما کارگردان سريال کارتونی بارناپاپا است که همه‌اش شکل عوض می‌کرد و ... بگذريم. آخرش می‌ترسم رای نياورم و با اين همه بدهکاری٬ شرمنده‌ی جبهه‌ی سرمايه داران تحول‌خواه بشوم!

من دعا می‌کنم٬ شما هم دعا کنيد يک جنگ ديگر بشود و من بشوم فرمانده‌ی جنگ و اين دفعه به جای بصره٬ برويم همين دبی را بگيريم که با حال‌تر است و کلاسش بيشتر و طبيعتا اين گونه ايران منطقه‌ای محقق خواهد شد ولا غير.

وعده‌ی ديدار ما با شما: اول پای صندوق‌های رای و بعد رستوران هوشنگ جوجه!

                                                                            رئيس جمهور آينده‌ی ايران
                                                                               دکتر هويجانی باف نژاد

                                                                                           فرهاد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۳/٢٢ - یک طلبه‌ی خیابانی