به نام اونکه اندازه ای نداره تا بخواد فاصله ای با کسی داشته باشه

 

میدونم قدیمی ها گفتن دوری و دوستی

اما نمی‌دونم که فکر دل بی قرار رو کردن یا نه ؟

 

میدونم قدیمی ها با تدبیر حرف میزدن

اما نمی دونم که فکر مدیریت بحران دل رو هم کردن یا نه ؟

 

بهتره بهشون بگم : د آخه عزیز ، مثلا اگه آدم دو روز از درس و مشقش دور بشه، مشکل می تونه دوباره روی درسش متمرکز بشه .

شاید هم اصلا کتابها عوض شده باشه و باید بره همه رو از اول بخونه !!!

 

ولی یه چیز هم هست، دوستی مثل اون پروانه‌اس که اگه زیادی محکم بگیریش می میره و اگه رها بگذاری و ولش کنی، پر میزنه و از پیشت میره . پس ...

 

Absence makes the heart grow fonder                             

         yaghot21@yahoo.com                                                 ياقوت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۳/٢۸ - یک طلبه‌ی خیابانی