[...]

به عنوان توضيح لازم عرض کنم که آنچه از اين به بعد تحت عنوان [...] خواهيد خواند٬ چيزی تو مايه‌های در حاشيه و پشت پرده است.

۱. پرشين بلاگ هم ما را درست کرده! من مطلبم را روز چهارشنبه فرستادم٬ اما تا روز پنجشنبه قابل رويت نبود.

۲. جناب امين هم روز پنجشنبه مطلبش را می‌فرستد٬ همان روز هم در وبلاگ قابل رويت بود. اما جالب اينکه روز جمعه و شنبه همان نوشته در وبلاگ ديده نمی‌شد.

۳. شعر مرگ بر رستم عين القضات را هم حتما نخوانيد!

۴. دارند مرا از کافی نت می‌اندازند بيرون. آخه کافی‌نت اينجا تا ۷ بيشتر باز نيست.

۵. يا علی تا بعد. [...] ادامه دارد.

                                                                                                  فرهاد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ - یک طلبه‌ی خیابانی