و اينک ياقوت!

«به نام اونکه هر چی می‌کشيم از اوست»

ماهم اومديم                 تا شروع کنيم                 تا باشيم                تا بمونيم

باز هم بايد از خزعبلات و چرت و پرت‌های خودمون برای يه سری که بودن رو جدی گرفتن بنويسيم. آخه که چی؟ تا کی بايد گفت و شنيد که:«ما برای بودن نيومديم٬ اومديم تا بريم»؟

پس چرا اومديم؟ خوب از اول می‌رفتيم همون جائی که قراره بفرستنمون. مگه نمی‌شه؟!!

بی خيال.                  اينقدر دچار مشکل انديشه هستم که هنوز هم که هنوزه سر دوراهی بودن يا نبودن گير کردم.

                                            easy come,easy go  

 (انگار می‌خواستم با نوشتن اين مطلب وظيفه‌ی همراهی رو از سر خودم وا کنم!)

yaghot21@yahoo.com                                                            ياقوت           

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/۱٤ - یک طلبه‌ی خیابانی