اين شعر را نخوانيد!

...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مرگ بر رستم / بخوان به نغمه و بانگ بلند / فرزندم! / که او زهلهله ی تیر و تیغ می‌آید / و از قبیله ی مجنون / به هیئت فرهاد / و آرش است که سوی ستیغ می آید

 

مرگ بر رستم / طلایه دار خشونت / و مرد صحنه ی جنگ: / چکاچک سر و نیزه  / غریو سنگ و خدنگ.

 

های رستم! / رستم فسانه ی من / روزگارت گذشت / خاموشی!؟ / قهرمان! / هان! / کجاست معرکه ات!؟ / قهرمان شب فراموشی.

 

با توام /  شب ستیز دیجوره / رستم! / مرد آوردگاه اسطوره / خسته از خان هفتمین نبرد / زخمی از مکرواره‌ی نامرد / کوهی از اضطراب و دلشوره / رو به درهای شهر می آیی / کودکان / غرق در های و هوی لالایی / بی قرار می خوانند: / با طنینی رسا و بانگ بلند / مرگ بر رستم  / آری / مرگ بر رستم.

 

آی رستم! / رستم گستاخ! / بازگشتی زما چه می خواهی!؟ / هی! / هی هی! / جلاد  / مردک سلاخ! / همچو دیوانه ها چه می خواهی!؟

 

دختران / از تو سخت می ترسند / از پری طلعتان گل چهره / زلف و گیسو رها چه می خواهی؟

آی مردک! / فصل داغ خدا گذشت / گذشت /

از من بی خدا چه می خواهی!؟

 

آی رستم زشهر ما برگرد / شهر ما / شهر جنگ ورزان نیست / شهر ما / شهر غنچه

شهر گل است / شهر مردان نسل توفان نیست.

 

شهر ما / شهر لب /  لبالب بوس / شهر پیراهن پر طاووس / دختران نظاره ی فانوس  / شهر افسانه های دقیانوس / یک سیاوش ستیز رستم کش  /  شهر سودابه٬ شهر کیکاووس ...

 

آی رستم! / رستمک! / تو متهمی / اهل جنگی و جرم سنگین است / دوست / یا دشمن / چه فرق دارد!؟ /

هان! / دست خونابه / چهره رنگین است.

 

مرد غم / متهم / هلا رستم /

شهر ما در مسیر آبادی ست / شهر ما / شهر دستمال سفید / گفتگو / صلح / شهر عیش و نشاط / توسعه / در مسیر اصلاحات / شهرما خواستار آزادیست.

 

روزگارت گذشت ای رستم /

دوش / در گوشه های هر خانه / بزم شب / شاهنامه سوزی بود / وه! / که جات خالی بود / سوختی در شراره‌ی آتش / چهره‌ ات / رستمک! / زغالی بود.

 

صبح فردا تو در میانه ی شهر / سنگ / در دست کودکی معصوم / غرق جوش و خروش / داد می زند / اینسان / بچه ها: / آی! / مرد دیوانه!

                                                                                        «عين القضات»

/ 3 نظر / 28 بازدید
seyyed mohammad

خیزو جامه نیلی کن ،روزگار ماتم شد / دور عاشقان آمد ، نوبت محرم شد /// هر که رو به دریا کرد ،آبروی ساحل شد / خنده را ز خاطر برد ،آنکه گریه محرم شد....... ارادتمند حضرت عین القضات هم هستیم

بیدل

هو خطی کشيد روی تمام سوالها ناگفته ها معادله ها احتمالها .. ....خطها بهم رسيدو يک جمله ساختند باعشق ممکن است تمام محالها......اباالحزن ابالفضل

MORI FOREVER

Ba in shouore naraso tangnaeye ghafaso naboudane vasayele kafee dar dastras.be andazeye bale magas mikham EYNOLGHOZAT dashtebashamet.dishab MEHDI AKLAGHI rodidam amareto dad pesaram ..BABAY