دلم از دستم رفت / نه به زيبايی رخسار و لب و گوشه ی چشم /
به زمين خورد و شکست / فطره اشکی که شده تار زتنهايی من /

دلم از دستم رفت / نه به يک عشوه و ناز / سال ها پيش به يک راز / به يک راز قديمی و دراز / به زمين خورد و شکست / شيشه ی دودی فانوس اتاق / تار شد وسعت دريايی ديدم / آوخ ! / چه سياهست زمين / چه سياهست زمان / دل غمديده ی من / همچنان چينی تنهايی سهراب شکست /

جاده ی خاطره ها / تو بر آن گام نهادی که سراغم آيی / نامه ی مرگ رسيد از در بشکسته ی باغ / و چه دير !؟ / و چه دور !؟ / که مرا رو به فنا می خواند / عاقبت خواهم مرد / عاقبت خواهم رفت / زين فضای همه حيرانی و ياس /

به کجاها آيا !؟ / به نهان خانه ی دوزخ / به ميان آتش  / آتشی داغ تر از آتش نمرود / شعله هايش همه دود / شعله هايش همه درد / بی تو تنهايم و تنهايی من درد غريبی ست مرا / غربت برف در اين خانه چه سرد است خدا !؟ /

بی هدف می روم از خانه ی رويايی خويش / خسته ام / دلزده از بودن خويش / جام زهر است که لرزان شده در دستانم / اشک سرخ است که لغزان شده در چشمانم / ... / 

/ رشته ی مهر من از آينه ی ماه گسست /  شده ام سنگ پرست /                   
                             / مرگ بر آن که دلش را به دل سنگ تو بست /

                                                                                  يوحنا

/ 6 نظر / 13 بازدید
sima

يوحنا ! تو هم بلدی ازينا بنويسی ؟ !!!!!!!

آشفته نواز

بی هدف می روم از خانه ی رويايی خويش...فهميدم آشفته ای...

طلبه نت

سلام ..زيبا بود ...وروان ...يا علی

بیدل

هو به کجاها ايا..... شده ايم سنگ پرست ..... وایینه ماه ...تنها ماندست....